ORP Index ( Directory of Ongoing Research Projects in European Countries )

ORP Индекс (Директориум на тековни истражувачки проекти во европските земји) (www.ORPIndex.com) e без конкуренција единствен и севкупен извор на информации за тековните истражувачки проекти достапни во европските земји.

Повеќе...