ORP Index ( Directory of Ongoing Research Projects in European Countries )

ORP Индекс (Директориум на тековни истражувачки проекти во европските земји) (www.ORPIndex.com) e без конкуренција единствен и севкупен извор на информации за тековните истражувачки проекти достапни во европските земји.

Директориумот опфаќа информации за повеќе од 180 000 истражувачки проекти и за повеќе од 400 000 организации со нивни контакти и детали поврзани со овие проекти во европските земји.

Слободен пристап до www.ORPIndex.com од мрежата на УГД е обезбеден за период од три месеци од 24.08.2017 до 24.11.2017.